В името на образованието

сеп. 20, 2017

С надеждата да бъде пример за големите компании в България, Клас олио EАД  сключи договор с Министерството на образованието за профилирана подготовка на ученици в местното училище и производствената ни база.
Екип от висши технолози ще подготвят бъдещите, специализирани в хранително-вкусовата промишленост, оператори, инженери и технолози. Изразяваме своята подкрепа в тази и подобни иницативи на Министерството образованието, и разчитаме те да обезпечат нуждите на българския преработвателен сектор от квалифициран персонал.