Фирмена структура

Клас Олио ЕАД

Изкупуване и преработка на маслодайни семена; производство на сурови и рафинирани масла; производство на съпътстващи продукти – шрот, мастни кисeлини и др., както и осъществяване на вътрешнотърговска дейност с произвежданите от дружеството продукти.

Кабакум Груп Импорт Експорт ООД

Дружеството е част от семейството на Клас Олио и осъществява външнотърговската дейност на компанията.