Членства

Клас Олио ЕАД е пълноправен член на следните сдружения:

Асоциация на българските износители
www.abebg.org
Съюз Произведено в България
www.spb.bg
Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България
www.sunoil-bg.org
Българска търговско-промишлена палата
www.bcci.bg
PLMA International
www.plmainternational.com
Китайско-Българска Обединена Търговска Камара