Искане за издаване на Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

юли 29, 2013

До Директора на РИОСВ гр. Варна

От Клас Олио ЕАД

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Преустройство и надстройка на съществуващ цех за производство на Биоенергия в цех за рафиниране на растителни масла“ с капацитет 70 тона за денонощие, собственост на „Клас Олио“ ЕАД с. Карапелит, обл. Добрич.

Пълният текст на искането прочетете тук.