Клас Олио АД успешно въведе в експлоатация нов високотехнологичен маслоекстракционен комплекс.

от апр. 23, 2019Новини0 коментари

Клас Олио  АД с огромна радост и гордост информира, че завърши и  успешно въведе в експлоатация нов високотехнологичен маслоекстракционен комплекс. Инвестиционният проект е един от най-големите за последните
години в сферата на маслодобива в България и дава възможност за удвояване на капацитета на завода, както и подобрява качеството на произвежданите продукти, намаля  вредните хексанови  емисии съгласно европейските норми и осигурява висока енергийна ефективност.  Напълно автоматизираната производствена линия  открива и нови работни места за високо квалифицирани специалисти.