КЛАС ОЛИО ЕАД бе посетен от българският министър-председател г-н Бойко Борисов

май 23, 2019

Днес КЛАС ОЛИО ЕАД бе посетен от българският министър-председател г-н Бойко Борисов, финансовия министър Владислав Горанов и министъра на еврофондовете г-н Томислав Дончев за официалното откриване на новооткрития екстракционен цех Г-н Борисов се срещна с част от собствениците на дружеството, г-жа Нермин Йълмаз, с членовете на управителния съвет на завода, представлявани от г-н Ерхан Фикрет, и с многобройни работници.

Клас Олио представи новата производствена мощност , инвестиционната си програма и настоящите международни пазари на компанията и потвърди готовноста и решимоста си за бъдещи инвестиции в селскостопанския отрасъл. Ръководството на компанията обсъди с г-н Борисов потенциала за развитие на сектора за производство на разстителни масла, възможностите за интеграция на завършилите и студентите в производството и администрацията на компанията и необходимоста от последователна и устойчива държавна политика в селското стопанство.