Клас Олио ООД започва строеж на резервоари по инвестиционната си програма

фев. 21, 2014

Клас олио ООД стартира изпълнението на проект за изграждане на два резервоара за сурово масло с обща вместимост от 4000 тона. Проектът е поредния етап от приетата през 2013 год. инвестиционна програма за модернизиране и увеличаване на капацитети, и ще бъде реализиран до месец август 2014 год.