Медия

Освен като една от най-бързо развиващите се компании в хранително-вкусовата промишленост, Клас Олио ЕАД се отличава и със сериозна рекламна дейност. Дружеството се обръща към своите потребители чрез водещите национални телевизии, радиа и интернет.

Сред основните цели, които си поставяме, са повишаване ефективността на инвестициите в областта на рекламата и спазването на етичните норми за комуникация с потребителите.

Част от нашите телевизионни реклами и медийни изяви можете да откриете на следните линкове: