Продукти

Слънчогледово Олио

Отличава с високи показатели за качество, което го прави предпочитано от дистрибуторите и крайните потребители както на българския, така и на чуждестранния пазар.

Виж повече

Шрот

Шротът е основен компонент при призводството на фуражни храни. Продуктът е от основно значение за животновъдството, тъй като съдържа високи нива на протеини.

Виж повече

Еко брикети

Клас Олио ЕАД произвежда висококачествени еко-брикети от слънчогледова люспа. Те са екологично чисто, високо-калорично и лесно за употреба гориво за студените зимни дни.

Виж повече