База

Производствената база на „Клас Олио“ ЕАД е разположена в сърцето на златна Добруджа, на площ  от 120 хил. кв.метра, като 16 хил. са закритите площи. Производството се осъществява с най-модерни мощности в сферата на маслодобива.

Сгради и Земя

Производствената база на „Клас Олио“ ЕАД е разположена върху 120 хил. кв.метра площ, като 16 хиляди са закритите площи.

Машини и съоръжения

Производството се осъществява с най-модерни мощности в сферата на маслодобива. С цел постигане на висококачествени крайни продукти дружеството е внедрило съвременно- технологични машини и съоражения, доставени от водещи в областта компании.

Автопарк

Дружеството разполага със собствен автопарк, който покрива изцяло нуждите на компанията.