Публично-частно партньорство между Община гр.Добрич  и фирма „Клас олио“AД

фев. 16, 2016

Още от основаването си през 2001 год, бизнесът на Клас олио ЕАД стъпва върху принципа „нашата дума е нашият залог“. Днес, като многопрофилна европейска компания, ние оставаме верни на убежденията си за доверие и уважение, които са фундамента на нашия бизнес. Ние развиваме дейността си коректно и почтено. Грижим за храната на хората по един отговорен начин, като намаляваме вредните въздействия върху околната среда, стимулираме добива на суровини съгласно практиките за устойчиво развитие, за да гарантираме на следващите поколения живот в екологично чиста среда, осъзнавайки, че нашите деца са бъдещето на планетата, и че наш дълг е да ги опазим и да им осигурим развитие в естествена среда.

Интересите на Клас олио не се изчерпват само до нашите дейности, насочени към доставчици, партньори и други свързани страни в нашите вериги за доставка. Стабилната верига стъпва на принципите на уважение към хората и човешките права, производството на безопасна и полезна храна, За да постигнем това, ни е необходимо сътрудничество с всички заинтересовани страни в развитите и развиващите се пазари. Ние се стремим към съзнателен напредък в справянето с проблемите на нашите вериги за доставка, както и да оказваме положително влияние в целия процес.

Ние знаем, че възможностите за израстване и развитие на компанията зависят от начина, по който ние се отнасяме към хората, как подпомагаме развитието на районите, в които работим и как обслужваме клиентите си. Благодарение на усилията на нашите служители Клас олио ще се разраства и развива отговорно със стремеж да задоволи потребностите на разнообразното, нарастващо население на планетата.