За Клас Олио

„Клас Олио“ ЕАД е едно от водещите дружества в хранително-вкусовата индустрия. Oснована през 2001 година от Кенан и Мерт Йълмаз, днес компанията е структуро определящ фактор в маслодобивната промишленост, доверен партньор на българското земеделие и утвърден международен доставчик с впечатляваща пазарна география.

Основните дейности на дружеството са: изкупуване и преработка на маслодайни семена; производство на сурови и рафинирани масла; производство на съпътстващи продукти – шрот, мастни кисeлини и др., както и осъществяване на вътрешно- и външнотърговска дейност с произвежданите от дружеството продукти.

Капацитет на производство

Към момента компанията притежава производствен капацитет за преработка на 150 хиляди тона маслодайни семена – слънчоглед и рапица.

Качество на продукцията

Благодарение на висококачественото си производство, Клас Олио успява да завоюва една от водещите позиции не само на българския, но и на европейския пазар. Дружеството има изградени традиции в работата с водещи световни вериги, с лидери в областта на търговията с бързооборотни хранителни стоки.

Персонал

Постигнатите високи резултати компанията дължи и на своя висококвалифициран персонал, който в момента наброява около 300 души. Мениджърският екип се състои от млади и доказали се в областта си специалисти. Изградената управленска структура дава възможност за динамични и ефикасни решения.

Управлението на Клас олио е поверено на професинални мениджъри, експерти в своите области, и се извършва от централния офис на фирмата в с. Карапелит, обл. Добрич.